جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

ثبت‌ نام و پذیرش دوره مهندسی و کارشناسی (ناپیوسته) رشته آتش نشانی ، حریق ، عملیات ویژه خانم ها و آقایان

  • ۱۰۰۴

رشته آتش نشانی و امداد و نجات ،سوانح طبیعی و مهندسی حریق و HSE در مقطع کارشناسی ناپیوسته ویژه افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی می باشند:

1-کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث : ظرفیت پذیرش در کشور 556 نفر

2-کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات حریق و حوادث : ظرفیت پذیرش در کشور 952 نفر

3-کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن: ظرفیت پذیرش در کشور 287 نفر

4-کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات : ظرفیت پذیرش در کشور 1713 نفر

5-کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعی :  ظرفیت پذیرش در کشور 280 نفر

6-کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی: ظرفیت پذیرش در کشور 856 نفر

7- مهندسی فناوری حریق: ظرفیت پذیرش در کشور 66 نفر

8-مهندسی فناوری ایمنی ، سلامت و محیط زیست HSE : ظرفیت پذیرش در کشور 4772 نفر

  • مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از 5 دی ماه 1401 تا 15 دی ماه 1401 می باشد.

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی

  • ۳۶۸۴

مدیریت هوشمند آتش نشانی

ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی

(مورد مطالعه آتش نشانی یزد)

پدیدآور: محسن حامی فر
استاد راهنما: حسین صیادی 
استاد مشاور: سید حبیب الله میرغفوری
دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار :1398
با افزایش روز افزون تکنولوژی های هوشمند و استفاده گسترده از این تکنولوژی ها در صنایع مختلف و در تمامی زوایای جوامع بشری و به طبع آن بهره گیری از مصالح و مواد پلیمری در ادوات و زیرساخت های جوامع و تولد سازه های جدید با کاربری های متنوع و تجمیع آنها در کنار یکدیگر ، توسعه و بکار گیری فن آوری های نوین آتش نشانی اجتناب ناپذیر است. بروز فجایع عظیم به دلیل عدم رشد و کاربرد ایمنی به موازات تکنولوژی ، نتیجه مغفول ماندن ایمنی در روند توسعه و پیشرفت جوامع است. بروز سوانح متعدد با دامنه خسارات بسیار زیاد در جوامع مختلف مؤید این ادعاست چرا که با قدری تامل در آمار حوادث می توانیم رابطه معنی داری بین بزرگای حوادث رخ داده در جوامع با سرعت توسعه آنها بیابیم، بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی می باشد. به این ترتیب، این پژوهش به‌منظور ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی انجام می‌گردد. در ابتدا عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی را شناسایی و سپس به بررسی و تحلیل این عوامل با استفاده از تکنیک‌های AHP و DEMATEL پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرماندهی و عملیات، یکپارچگی سیستمهای هوشمندی آتش نشانی، کیفیت داده و سیستم، مدیریت تغییر موثر، تجهیزات، مشارکت میان انجمن کسب‌وکار و فناوری اطلاعات و حمایت مدیریت دارای d-r مثبت هستند و علت محسوب می‌شوند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده هرگاه تصمیم گیران، درصدد باشند تا به نتایج زودبازده، اما سطحی دست یابند، می‌توانند بر اولویت‌های قرارگرفته در گروه تأثیرپذیرها تمرکز نمایند. حال اگر هدف این تصمیم گیران انجام اقدامات اساسی یا تمرکز بر اصل و پایه موضوع باشد، می‌توانند بر اولویت‌های قرارگرفته در ﻻیه تأثیرگذارها تمرکز نموده و برنامه‌های خود را متناسب با آن تدوین نمایند.