جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

کتاب راهنمای حفاظت از آتش، ویرایش بیست و یکم NFPA

  • ۱۱۶۰

یک کتابچه جدید برای محافظت در برابر آتش اکنون برای پیش سفارش در دسترس است! کتاب بی نظیر که یکی از مهم ترین انتشارات NFPA است که یک مرور کلی از صدها مفهوم حفاظت در برابر آتش را برای متخصصان در طیف گسترده ای از صنایع ارائه می دهد. 

این کتاب راهنما در حال حاضر 1401/11/02 به صورت پیش فروش در سایت NFPA می باشد . زمانی که کتاب به صورت رسمی به فروش برسد ، سعی خواهیم نمود بخش های مهمی از آن را برای کارشناسان فعال در زمینه حفاظت در برابر آتش در سایت جامع آتش نشانی NFSI انتشار بدهیم.

Section 1  Safety in the Built Environment

Chapter 1-1      The NFPA Fire & Life Safety Ecosystem

Chapter 1-2      Challenges to Safety in the Built Environment

Chapter 1-3      Codes and Standards for the Built Environment

Chapter 1-4      Legal Issues for Design and Enforcement Professionals

Chapter 1-5      Fire Prevention and Code Enforcement

Chapter 1-6      Systems Approach to Fire-Safe Building Design

Chapter 1-7      Wildland Fires and Wildland/Urban Interface

Chapter 1-8      The Interconnected All-Hazards Fire Department

Chapter 1-9      Smart Infrastructure and Fire Protection

Section 2  Basics of Fire and Fire Science

Chapter 2-1      Physics and Chemistry of Fire

Chapter 2-2      Physics of Fire Configuration

Chapter 2-3      Fire Hazards of Materials and Products

Chapter 2-4      Introduction to Compartment Fires

Chapter 2-5      Basics of Fire Containment

Chapter 2-6      Fundamentals of Fire Detection

Chapter 2-7      Theory of Fire Extinguishment

Chapter 2-8      Explosions

Section 3  Information and Analysis for Fire Protection

Chapter 3-1      An Overview of the Fire Problem

Chapter 3-2      Fire Loss Investigation

Chapter 3-3      Fire Incident Data: From Collection to Use

Chapter 3-4      Introduction to Fire Modeling

Chapter 3-5      Fire Hazard Analysis Techniques

Chapter 3-6      Fire Risk Analysis

Chapter 3-7      Closed Form Enclosure Fire Calculations

Chapter 3-8      The Role of Performance-Based Codes and Standards in Fire Safety Design

Chapter 3-9      Overview of Performance-Based Fire Protection Design

Section 4  Human Factors in Emergencies

Chapter 4-1      Human Behavior in Fire

Chapter 4-2      Calculation Methods for Egress Prediction

Chapter 4-3      Facilitating Occupant Movement During Emergencies

Chapter 4-4      Techniques of Crowd Management

Section 5  Fire and Life Safety Education

Chapter 5-1      Community Risk Reduction

Chapter 5-2      Principles and Techniques of Fire and Life Safety Education

Chapter 5-3      Fire and Life Safety Education Messages

Chapter 5-4      Evaluation Techniques for Fire and Life Safety Education

Chapter 5-5      Educators as Public Information Officers and Effective Media Relations

Chapter 5-6      Reaching High-Risk Groups

Chapter 5-7      Youth Firesetting

Section 6  Characteristics of Materials and Products

Chapter 6-1      Fire Hazards of Materials

Chapter 6-2      Combustion Products and Their Effects on Life Safety

Chapter 6-3      Concepts and Protocols of Fire Testing

Chapter 6-4      Wood and Wood-Based Products

Chapter 6-5      Fibers and Textiles

Chapter 6-6      Upholstered Furniture and Mattresses

Chapter 6-7      Fire-Retardant and Flame-Resistant Treatment of Cellulosic Materials

Chapter 6-8      Additive Flame Retardants

Chapter 6-9      Dusts

Chapter 6-10    Metals

Chapter 6-11    Gases

Chapter 6-12    Medical Gases

Chapter 6-13    Ignitible (Flammable and Combustible) Liquids

Chapter 6-14    Polymeric Materials

Chapter 6-15    Pesticides

Chapter 6-16    Explosives and Blasting Agents

Chapter 6-17    Manufacture and Storage of Aerosol Products

Chapter 6-18    Solid and Liquid Oxidizers

Chapter 6-19    Organic Peroxides

Chapter 6-20    Tables and Charts

Chapter Section 7          Storage and Handling of Materials

Chapter 7-1      Storage and Handling of Solid Fuels

Chapter 7-2      Storage of Ignitible (Flammable and Combustible) Liquids

Chapter 7-3      Storage of Gases

Chapter 7-4      Storage and Handling of Chemicals

Chapter 7-5      Hazardous Waste Control

Section 8  Special Equipment

Chapter 8-1      Air-Moving Equipment

Chapter 8-2      Chemical Processing Equipment

Chapter 8-3      Material Handling Equipment

Chapter 8-4      Automated Equipment

Chapter 8-5      Lasers

Chapter 8-6      Protection of Electronic Equipment

Chapter 8-7      Heat Transfer Systems and Fluids

Chapter 8-8      Industrial and Commercial Heat Utilization Equipment

Chapter 8-9      Oil Quenching and Molten Salt Baths

Chapter 8-10    Stationary Combustion Engines and Fuel Cells

Chapter 8-11    Fluid Power Systems

Chapter 8-12    Industrial Refrigeration Systems

Chapter 8-13    Photovoltaic Systems

Chapter 8-14    Energy Storage Systems

Section 9  Processes and Facilities

Chapter 9-1      Woodworking Facilities and Processes

Chapter 9-2      Spray Finishing and Powder Coating

Chapter 9-3      Dipping and Coating Processes

Chapter 9-4      Plastics Industry and Related Process Hazards

Chapter 9-5      Metalworking Processes

Chapter 9-6      Cannabis Processing Facilities

Chapter 9-7      Storage and Bulk Handling of Grain Elevator and Milling Operations

Chapter 9-8      Protection of Records

Chapter 9-9      Semiconductor Manufacturing

Chapter 9-10    Oilseed Solvent Extraction Plants

Chapter 9-11    Protection of Wastewater Treatment Plants

Chapter 9-12    Fire Protection of Laboratories Using Chemicals

Chapter 9-13    Fire Protection of Telecommunications Facilities

Chapter 9-14    Electric Generating Plants

Chapter 9-15    Nuclear Facilities

Chapter 9-16    Mining and Mineral Processing

Chapter 9-17    Oxygen-Enriched Atmospheres

Section 10         Building Services

Chapter 10-1    Emergency and Standby Power Supplies

Chapter 10-2    Electrical Systems and Appliances

Chapter 10-3    Heating Systems, Boiler Furnaces, and Appliances

Chapter 10-4    Building Transportation Systems

Chapter 10-5    Air-Conditioning and Ventilating Systems

Chapter 10-6    Ventilation of Commercial Cooking Operations

Section 11         Fire Prevention Practices

Chapter 11-1    Waste Handling and Control

Chapter 11-2    Housekeeping Practices

Chapter 11-3    Site Design for Fire Safety

Chapter 11-4    Fire Hazards of Construction, Alteration, and Demolition of Buildings

Chapter 11-5    Welding, Cutting, and Other Hot Work

Chapter 11-6    Control of Electrostatic Ignition Sources

Chapter 11-7    Lightning Protection Systems

Section 12         Non-Emergency Fire Department Functions

Chapter 12-1    Planning for Public Fire-Rescue Protection

Chapter 12-2    Organizational Benchmarking and Performance Evaluation

Chapter 12-3    Needs Assessment and Hazard Analysis

Chapter 12-4    Managing Fire-Rescue Departments

Chapter 12-5    Information Management, Computer Technology, and GIS for Fire Station Locations and Response Protocols

Chapter 12-6    Liability of Fire Service Organizations for Negligent Firefighting

Chapter 12-7    Understanding and Addressing Discrimination and Harassment in the Fire Service

Chapter 12-8    Safety, Medical, and Health Issues and Programs

Chapter 12-9    Fire and Emergency Services Protective Clothing and Protective Equipment

Chapter 12-10 Effect of Building Construction and Fire Protection Systems on Firefighter Safety

Chapter 12-11 Training Programs for Fire and Emergency Service Personnel

Chapter 12-12 Fire Rescue Stations and Fire Service Training Centers

Chapter 12-13 Disaster Planning and Response Services

  Chapter 12-14  Public Emergency Services Alarm, Dispatch, and Communications Systems

Chapter 12-15 Pre-Incident Planning for Industrial and Municipal Emergency Response

Section 13         Fire Department Emergency Operations

Chapter 13-1    Fireground Operations

Chapter 13-2    Organizing Search and Rescue Operations

Chapter 13-3    Emergency Medical Services and the Fire Department

Chapter 13-4    Emergency Vehicles and Equipment

Chapter 13-5    Fire Streams

Chapter 13-6    Alternate Water Supplies

Chapter 13-7    Public Fire Protection and Hazardous Materials Management

Chapter 13-8    Managing the Response to Hazardous Materials Incidents

Chapter 13-9    Aircraft

Chapter 13-10 Wildland Fire Management

Chapter 13-11 Active Shooter/Hostile Event Operations

Chapter 13-12 Fireground Operations for Energy Storage Systems

Section 14         Detection and Alarm

Chapter 14-1    Fire Alarm and Signaling Systems

Chapter 14-2    Automatic Fire Detectors

Chapter 14-3    Notification Appliances

Chapter 14-4    Fire Alarm System Interconnections

Chapter 14-5    Inspection, Testing, and Maintenance of Fire Alarm and Signaling Systems

Chapter 14-6    Household Fire Warning Equipment

Chapter 14-7    Fire Protection Surveillance and Security Services

Chapter 14-8    Gas and Vapor Detection Systems and Monitors

Chapter 14-9    Carbon Monoxide Detection

Chapter 14-10 Fuel Gases Detection

Section 15         Water Supplies for Fixed Fire Protection

Chapter 15-1    Fixed Water Storage Supplies for Fire Protection

Chapter 15-2    Water Supply Requirements for Public Supply Systems

Chapter 15-3    Hydraulics for Fire Protection

Chapter 15-4    Water Supplies for Sprinkler Systems

Chapter 15-5    Corrosion in Fire Sprinkler Systems

Chapter 15-6    Fire Pumps

Chapter 15-7    Fire Pump Controllers and Power Supply Arrangements for Motor-Driven Fire Pumps

Section 16         Water-Based Fire Suppression Equipment

Chapter 16-1    Principles of Automatic Sprinkler System Performance

Chapter 16-2    Automatic Sprinklers

Chapter 16-3    Automatic Sprinkler Systems

Chapter 16-4    Supporting Water-Based Systems

Chapter 16-5    Sprinkler Systems for Storage Facilities

Chapter 16-6    Residential Sprinkler Systems

Chapter 16-7    Ultra-High-Speed Water Spray Systems

Chapter 16-8    Water Mist Fire Suppression Systems

Chapter 16-9    Water Spray Protection

Chapter 16-10 Standpipe and Hose Systems

Chapter 16-11 Care and Maintenance of Water-Based Extinguishing Systems

Section 17         Fire Suppression Systems and Portable Fire Extinguishers

Chapter 17-1    Carbon Dioxide and Application Systems

Chapter 17-2    Chemical Extinguishing Agents and Application Systems

Chapter 17-3    Characteristics and Hazards of Water and Water Additives for Fire Suppression

Chapter 17-4    Foam Extinguishing Agents and Systems

Chapter 17-5    Portable Fire Extinguisher Applications, Use, and Maintenance

Chapter 17-6    Clean Agents and Systems

Chapter 17-7    Application of Gaseous Agents to Special Hazards Fire Protection

Chapter 17-8    Explosion Prevention and Protection

Section 18         Confining Fires

Chapter 18-1    Confinement of Fire in Buildings

Chapter 18-2    Interior Finish

Chapter 18-3    Smoke Movement in Buildings

Chapter 18-4    Venting Practices

Chapter 18-5    Firestopping

Chapter 18-6    Deflagration Venting

Section 19         Structural Fire Protection

Chapter 19-1    Fundamentals of Structurally Safe Building Design

Chapter 19-2    Types of Building Construction

Chapter 19-3    Modular Construction

Chapter 19-4    Fire Resistance of Structural Members and Assemblies

Chapter 19-5    Structural Fire Safety in One- and Two-Family Dwellings

Chapter 19-6    Analyzing Structural Fire Damage

Chapter 19-7    Structural Fire Safety Calculation Methods

Section 20         Protecting Occupancies

Chapter 20-1    Assessing Life Safety in Buildings

Chapter 20-2    Board and Care Facilities

Chapter 20-3    Lodging Establishments and University Housing

Chapter 20-4    Apartment Buildings

Chapter 20-5    One- and Two-Family Dwellings

Chapter 20-6    Manufactured Housing

Chapter 20-7    High-Rise Buildings

Chapter 20-8    Assembly Occupancies

Chapter 20-9    Mercantile Occupancies

Chapter 20-10 Business Occupancies

Chapter 20-11 Educational Occupancies

Chapter 20-12 Day-Care Occupancies

Chapter 20-13 Detention and Correctional Occupancies

Chapter 20-14 Health Care Occupancies

Chapter 20-15 Storage Occupancies

Chapter 20-16 Museums, Libraries, and Places of Worship

Chapter 20-17 Industrial Occupancies

Chapter 20-18 Occupancies in Special Structures

Section 21         Transportation Fire Safety

Chapter 21-1    Passenger Vehicle Fires

Chapter 21-2    Fire Safety in Commercial Vehicles

Chapter 21-3    Automotive and Marine Service Station Operations

Chapter 21-4    Alternative Fueled Vehicles and Fueling

Chapter 21-5    Fuel Cell Vehicles

Chapter 21-6    Recreational Vehicles

Chapter 21-7    Fixed Guideway Transit and Light Rail Systems

Chapter 21-8    Rail Transportation Systems

Chapter 21-9    Marine Vessels

Chapter 21-10 Road Tunnels and Bridges

Index

استاندارد ماشین اطفای حریق آتش نشانی بر اساس NFPA1901

  • ۵۲۵۰

برخی از شاخص ها و استانداردهای خودروی اطفای حریق آتش نشانی 

بر اساس فصل پنجم استاندارد NFPA1901  حداقل میزان ظرفیت خروجی پمپ آب خودروی اطفای حریق آتش نشانی باید 3000 لیتر در دقیقه بوده و میزان متراژ لوله های آتش نشانی که باید با خود حمل نماید به شرح زیر می باشد:

240 متر لوله 2.5 اینچ

120 متر لوله 1.5 اینچ

حداقل حجم مخزن آب آتش نشانی خودروی اطفای حریق آتش نشانی 1100 لیتر می باشد.

برخی از شاخص ها و استانداردهای خودروی پیشرو  اطفای حریق آتش نشانی 

حداقل میزان ظرفیت خروجی پمپ آب خودروی پیشرو اطفای حریق آتش نشانی باید 1000 لیتر در دقیقه بوده و میزان متراژ  لوله های آتش نشانی که باید با خود حمل نماید به شرح زیر می باشد:

90 متر لوله 2.5 اینچ

120 متر لوله 1.5 اینچ

حداقل حجم مخزن آب آتش نشانی خودروی پیشرو اطفای حریق آتش نشانی 750 لیتر می باشد.

با توجه به مطالب ارائه شده ضروریست در قسمت های مختلف شهر بر اساس استاندارد شیرهای هیدرانت آتش نشانی نصب و در شرایط اضطراری نسبت به استفاده از آنها اقدام گردد.

استاندارد و کدهای انجمن حفاظت از حریق NFPA Codes & Standards

  • ۱۲۲۹۵

شما می توانید با هزینه بسیار کم هر یک از استانداردهای NFPA که مد نظرتان می باشد را از قسمت  در گوشه سمت راست سفارش بدهید.

Name Code/Standard #
Fire Code NFPA 1
Hydrogen Technologies Code NFPA 2
Standard for Commissioning of Fire Protection and Life Safety Systems NFPA 3
Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing NFPA 4
Standard for Portable Fire Extinguishers NFPA 10
Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam NFPA 11
Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems NFPA 11A
Standard for Mobile Foam Apparatus NFPA 11C
Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 12
Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems NFPA 12A
Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 13
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes NFPA 13D
Recommended Practice for Fire Department Operations in Properties Protected by Sprinkler and Standpipe Systems NFPA 13E
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies NFPA 13R
Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems NFPA 14
Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA 15
Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems NFPA 16
Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17
Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems NFPA 17A
Standard on Wetting Agents NFPA 18
Standard on Water Additives for Fire Control and Vapor Mitigation NFPA 18A
Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection NFPA 20
Standard for Water Tanks for Private Fire Protection NFPA 22
Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances NFPA 24
Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems NFPA 25
Flammable and Combustible Liquids Code NFPA 30
Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages NFPA 30A
Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products NFPA 30B
Standard for the Installation of Oil-Burning Equipment NFPA 31
Standard for Drycleaning Facilities NFPA 32
Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials NFPA 33
Standard for Dipping, Coating, and Printing Processes Using Flammable or Combustible Liquids NFPA 34
Standard for the Manufacture of Organic Coatings NFPA 35
Standard for Solvent Extraction Plants NFPA 36
Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines NFPA 37
Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film NFPA 40
Code for the Storage of Pyroxylin Plastic NFPA 42
Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals NFPA 45
Recommended Safe Practice for Storage of Forest Products NFPA 46
Standard for Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites NFPA 50
Standard for Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites NFPA 50A
Standard for Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites NFPA 50B
Standard for the Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes NFPA 51
Standard for Acetylene Cylinder Charging Plants NFPA 51A
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work NFPA 51B
Vehicular Natural Gas Fuel Systems Code NFPA 52
Recommended Practice on Materials, Equipment, and Systems Used in Oxygen-Enriched Atmospheres NFPA 53
National Fuel Gas Code NFPA 54
Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code NFPA 55
Standard for Fire and Explosion Prevention During Cleaning and Purging of Flammable Gas Piping Systems NFPA 56
Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicular Fuel Systems Code NFPA 57
Liquefied Petroleum Gas Code NFPA 58
Utility LP-Gas Plant Code NFPA 59
Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG) NFPA 59A
Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities NFPA 61
Guide on Explosion Protection for Gaseous Mixtures in Pipe Systems NFPA 67
Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting NFPA 68
Standard on Explosion Prevention Systems NFPA 69
National Electrical Code® NFPA 70®
National Electrical Code® Requirements for One- and Two-Family Dwellings NFPA 70A
Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance NFPA 70B
Standard for Electrical Safety in the Workplace® NFPA 70E®
National Fire Alarm and Signaling Code® NFPA 72®
Standard for Electrical Inspections for Existing Dwellings NFPA 73
Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment NFPA 75
Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities NFPA 76
Recommended Practice on Static Electricity NFPA 77
Guide on Electrical Inspections NFPA 78
Electrical Standard for Industrial Machinery NFPA 79
Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives NFPA 80
Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures NFPA 80A
Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment NFPA 82
Boiler and Combustion Systems Hazards Code NFPA 85
Standard for Ovens and Furnaces NFPA 86
Standard for Industrial Furnaces Using a Special Processing Atmosphere NFPA 86C
Standard for Industrial Furnaces Using Vacuum as an Atmosphere NFPA 86D
Standard for Fluid Heaters NFPA 87
Standard for Parking Structures NFPA 88A
Standard for Repair Garages NFPA 88B
Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems NFPA 90A
Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems NFPA 90B
Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Particulate Solids NFPA 91
Standard for Smoke Control Systems NFPA 92
Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences NFPA 92A
Standard for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces NFPA 92B
Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations NFPA 96
Standard Glossary of Terms Relating to Chimneys, Vents, and Heat-Producing Appliances NFPA 97
Health Care Facilities Code NFPA 99
Standard for Hypobaric Facilities NFPA 99B
Life Safety Code® NFPA 101®
Guide on Alternative Approaches to Life Safety NFPA 101A
Code for Means of Egress for Buildings and Structures NFPA 101B
Standard for Grandstands, Folding and Telescopic Seating, Tents, and Membrane Structures NFPA 102
Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives NFPA 105
Standard for Emergency and Standby Power Systems NFPA 110
Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems NFPA 111
Standard for Laser Fire Protection NFPA 115
Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines NFPA 120
Standard on Fire Protection for Self-Propelled and Mobile Surface Mining Equipment NFPA 121
Standard for Fire Prevention and Control in Metal/Nonmetal Mining and Metal Mineral Processing Facilities NFPA 122
Standard for Fire Prevention and Control in Underground Bituminous Coal Mines NFPA 123
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems NFPA 130
Standard on Motion Picture and Television Production Studio Soundstages, Approved Production Facilities, and Production Locations NFPA 140
Fire and Life Safety in Animal Housing Facilities Code NFPA 150
Standard for the Use of Flame Effects Before an Audience NFPA 160
Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 170
Guide on Roof Coverings and Roof Deck Constructions NFPA 203
Standard for Smoke and Heat Venting NFPA 204
Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances NFPA 211
Standard on Water-Cooling Towers NFPA 214
Standard on Types of Building Construction NFPA 220
Standard for High Challenge Fire Walls, Fire Walls, and Fire Barrier Walls NFPA 221
Model Manufactured Home Installation Standard NFPA 225
Standard for the Fire Protection of Storage NFPA 230
Standard for General Storage NFPA 231
Standard for Rack Storage of Materials NFPA 231C
Standard for Storage of Rubber Tires NFPA 231D
Recommended Practice for the Storage of Baled Cotton NFPA 231E
Standard for the Storage of Roll Paper NFPA 231F
Standard for the Protection of Records NFPA 232
Guide for Fire Protection for Archives and Records Centers NFPA 232A
Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations NFPA 241
Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials NFPA 251
Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies NFPA 252
Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source NFPA 253
Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials NFPA 255
Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings NFPA 256
Standard on Fire Test for Window and Glass Block Assemblies NFPA 257
Recommended Practice for Determining Smoke Generation of Solid Materials NFPA 258
Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials NFPA 259
Standard Methods of Tests and Classification System for Cigarette Ignition Resistance of Components of Upholstered Furniture NFPA 260
Standard Method of Test for Determining Resistance of Mock-Up Upholstered Furniture Material Assemblies to Ignition by Smoldering Cigarettes NFPA 261
Standard Method of Test for Flame Travel and Smoke of Wires and Cables for Use in Air-Handling Spaces NFPA 262
Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile or Expanded Vinyl Wall Coverings on Full Height Panels and Walls NFPA 265
Standard Method of Test for Fire Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to Flaming Ignition Source NFPA 266
Standard Method of Test for Fire Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies Exposed to Flaming Ignition Source NFPA 267
Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source NFPA 268
Standard Test Method for Developing Toxic Potency Data for Use in Fire Hazard Modeling NFPA 269
Standard Test Method for Measurement of Smoke Obscuration Using a Conical Radiant Source in a Single Closed Chamber NFPA 270
Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter NFPA 271
Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Upholstered Furniture Components or Composites and Mattresses Using an Oxygen Consumption Calorimeter NFPA 272
Standard Test Method to Evaluate Fire Performance Characteristics of Pipe Insulation NFPA 274
Standard Method of Fire Tests for the Evaluation of Thermal Barriers NFPA 275
Standard Method of Fire Test for Determining the Heat Release Rate of Roofing Assemblies with Combustible Above-Deck Roofing Components NFPA 276
Standard Methods of Tests for Evaluating Fire and Ignition Resistance of Upholstered Furniture Using a Flaming Ignition Source NFPA 277
Standard Fire Test Method for Evaluation of Fire Propagation Characteristics of Exterior Non-Load-Bearing Wall Assemblies Containing Combustible Components NFPA 285
Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior Finish to Room Fire Growth NFPA 286
Standard Test Methods for Measurement of Flammability of Materials in Cleanrooms Using a Fire Propagation Apparatus (FPA) NFPA 287
Standard Methods of Fire Tests of Horizontal Fire Door Assemblies Installed in Horizontal Fire Resistance-Rated Assemblies NFPA 288
Standard Method of Fire Test for Individual Fuel Packages NFPA 289
Standard for Fire Testing of Passive Protection Materials for Use on LP-Gas Containers NFPA 290
Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants NFPA 291
Standard for Wildfire Control NFPA 295
Guide on Principles and Practices for Communications Systems NFPA 297
Standard on Foam Chemicals for Wildland Fire Control NFPA 298
Standard for Protection of Life and Property from Wildfire NFPA 299
Code for Safety to Life from Fire on Merchant Vessels NFPA 301
Fire Protection Standard for Pleasure and Commercial Motor Craft NFPA 302
Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards NFPA 303
Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels NFPA 306
Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves NFPA 307
Standard for Fire Protection of Vessels During Construction, Conversion, Repair, and Lay-Up NFPA 312
Standard for the Protection of Semiconductor Fabrication Facilities NFPA 318
Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair NFPA 326
Recommended Practice for the Control of Flammable and Combustible Liquids and Gases in Manholes, Sewers, and Similar Underground Structures NFPA 328
Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases NFPA 329
Guide for Safe Confined Space Entry and Work NFPA 350
Standard for Tank Vehicles for Flammable and Combustible Liquids NFPA 385
Standard for Portable Shipping Tanks for Flammable and Combustible Liquids NFPA 386
Standard for the Storage of Flammable and Combustible Liquids at Farms and Isolated Sites NFPA 395
Hazardous Materials Code NFPA 400
Guide for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Operations NFPA 402
Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Services at Airports NFPA 403
Standard for the Recurring Proficiency of Airport Fire Fighters NFPA 405
Standard for Aircraft Fuel Servicing NFPA 407
Standard for Aircraft Hand Portable Fire Extinguishers NFPA 408
Standard on Aircraft Hangars NFPA 409
Standard on Aircraft Maintenance NFPA 410
Standard for Evaluating Aircraft Rescue and Fire-Fighting Foam Equipment NFPA 412
Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Vehicles NFPA 414
Standard on Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, and Loading Walkways NFPA 415
Standard for Heliports NFPA 418
Guide for Aircraft Accident/Incident Response Assessment NFPA 422
Standard for Construction and Protection of Aircraft Engine Test Facilities NFPA 423
Guide for Airport/Community Emergency Planning NFPA 424
Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers NFPA 430
Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations NFPA 432
Code for the Storage of Pesticides NFPA 434
Guide for Emergency Medical Services and Systems NFPA 450
Guide for Community Health Care Programs NFPA 451
Recommended Practice for Responding to Hazardous Materials Incidents NFPA 471
Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents NFPA 472
Standard for Competencies for EMS Personnel Responding to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents NFPA 473
Recommended Practice for Organizing, Managing, and Sustaining a Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Response Program NFPA 475
Standard for the Storage, Handling, and Processing of Magnesium Solids and Powders NFPA 480
Standard for the Production, Processing, Handling, and Storage of Titanium NFPA 481
Standard for the Production, Processing, Handling, and Storage of Zirconium NFPA 482
Standard for Combustible Metals NFPA 484
Standard for the Storage, Handling, Processing, and Use of Lithium Metal NFPA 485
Code for the Storage of Ammonium Nitrate NFPA 490
Explosive Materials Code NFPA 495
Standard for Purged and Pressurized Enclosures for Electrical Equipment NFPA 496
Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas NFPA 497
Standard for Safe Havens and Interchange Lots for Vehicles Transporting Explosives NFPA 498
Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas NFPA 499
Standard on Manufactured Housing NFPA 501
Standard for Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities NFPA 501A
Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways NFPA 502
Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and Operations NFPA 505
Standard for Motor Freight Terminals NFPA 513
Standard on Subterranean Spaces NFPA 520
Guide to the Fire Safety Concepts Tree NFPA 550
Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments NFPA 551
Guide on Methods for Evaluating Potential for Room Flashover NFPA 555
Guide on Methods for Evaluating Fire Hazard to Occupants of Passenger Road Vehicles NFPA 556
Standard for Determination of Fire Loads for Use in Structural Fire Protection Design NFPA 557
Standard for the Storage, Handling, and Use of Ethylene Oxide for Sterilization and Fumigation NFPA 560
Standard on Facility Fire Brigades NFPA 600
Standard for Security Services in Fire Loss Prevention NFPA 601
Guide for Emergency and Safety Operations at Motorsports Venues NFPA 610
Standard for Pneumatic Conveying Systems for Handling Combustible Particulate Solids NFPA 650
Standard for the Machining and Finishing of Aluminum and the Production and Handling of Aluminum Powders NFPA 651
Standard on the Fundamentals of Combustible Dust NFPA 652
Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids NFPA 654
Standard for Prevention of Sulfur Fires and Explosions NFPA 655
Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities NFPA 664
Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films NFPA 701
Standard for Fire Retardant—Treated Wood and Fire–Retardant Coatings for Building Materials NFPA 703
Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response NFPA 704
Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films NFPA 705
Standard for the Installation of Carbon Monoxide(CO) Detection and Warning Equipment NFPA 720
Guide for Premises Security NFPA 730
Standard for the Installation of Electronic Premises Security Systems NFPA 731
Standard on Water Mist Fire Protection Systems NFPA 750
Standard on Hybrid (Water and Inert Gas) Fire Extinguishing Systems NFPA 770
Standard for the Installation of Lightning Protection Systems NFPA 780
Standard for Competency of Third-Party Field Evaluation Bodies NFPA 790
Recommended Practice and Procedures for Unlabeled Electrical Equipment Evaluation NFPA 791
Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials NFPA 801
Standard for Fire Protection for Light Water Nuclear Power Plants NFPA 803
Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants NFPA 804
Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants NFPA 805
Performance-Based Standard for Fire Protection for Advanced Nuclear Reactor Electric Generating Plants Change Process NFPA 806
Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities NFPA 820
Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations NFPA 850
Recommended Practice for Fire Protection for Hydroelectric Generating Plants NFPA 851
Standard for the Installation of Stationary Fuel Cell Power Systems NFPA 853
Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems NFPA 855
Building Energy Code NFPA 900
Standard Classifications for Incident Reporting and Fire Protection Data NFPA 901
Fire Reporting Field Incident Guide NFPA 902
Fire Reporting Property Survey Guide NFPA 903
Incident Follow-up Report Guide NFPA 904
Guide for Fire Incident Field Notes NFPA 906
Code for the Protection of Cultural Resource Properties - Museums, Libraries, and Places of Worship NFPA 909
Code for Fire Protection of Historic Structures NFPA 914
Guide for Fire and Explosion Investigations NFPA 921
Standard for Data Development and Exchange for the Fire Service NFPA 950
Guide to Building and Utilizing Digital Information NFPA 951
Standard for Fire Service Professional Qualifications Accreditation and Certification Systems NFPA 1000
Standard for Fire Fighter Professional Qualifications NFPA 1001
Standard for Fire Apparatus Driver/Operator Professional Qualifications NFPA 1002
Standard for Airport Fire Fighter Professional Qualifications NFPA 1003
Standard for Professional Qualifications for Marine Fire Fighting for Land-Based Fire Fighters NFPA 1005
Standard for Technical Rescue Personnel Professional Qualifications NFPA 1006
Standard for Fire Officer Professional Qualifications NFPA 1021
Standard for Incident Management Personnel Professional Qualifications NFPA 1026
Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner NFPA 1031
Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator NFPA 1033
Standard on Fire and Life Safety Educator, Public Information Officer, Youth Firesetter Intervention Specialist and Youth Firesetter Program Manager Professional Qualifications NFPA 1035
Standard on Fire Marshal Professional Qualifications NFPA 1037
Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications NFPA 1041
Standard for Wildland Firefighting Personnel Professional Qualifications NFPA 1051
Standard for Public Safety Telecommunications Personnel Professional Qualifications NFPA 1061
Standard for Emergency Vehicle Technician Professional Qualifications NFPA 1071
Standard for Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Emergency Response Personnel Professional Qualifications NFPA 1072
Standard for Electrical Inspector Professional Qualifications NFPA 1078
Standard for Facility Fire Brigade Member Professional Qualifications NFPA 1081
Standard for Facilities Safety Director Professional Qualifications NFPA 1082
Standard for Traffic Control Incident Management Professional Qualifications NFPA 1091
Code for Model Rocketry NFPA 1122
Code for Fireworks Display NFPA 1123
Code for the Manufacture, Transportation, and Storage of Fireworks and Pyrotechnic Articles NFPA 1124
Code for the Manufacture of Model Rocket and High-Power Rocket Motors NFPA 1125
Standard for the Use of Pyrotechnics Before a Proximate Audience NFPA 1126
Code for High Power Rocketry NFPA 1127
Standard Method of Fire Test for Flame Breaks PYR 1128
Standard Method of Fire Test for Covered Fuse on Consumer Fireworks PYR 1129
Standard for Fire Protection Infrastructure for Land Development in Wildland, Rural, and Suburban Areas NFPA 1141
Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1142
Standard for Wildland Fire Management NFPA 1143
Standard for Reducing Structure Ignition Hazards from Wildland Fire NFPA 1144
Guide for the Use of Class A Foams in Fire Fighting NFPA 1145
Standard on Foam Chemicals for Fires in Class A Fuels NFPA 1150
Standard on Recreational Vehicles NFPA 1192
Standard for Recreational Vehicle Parks and Campgrounds NFPA 1194
Standard for Providing Fire and Emergency Services to the Public NFPA 1201
Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems NFPA 1221
Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1231
Recommended Practice in Fire and Emergency Service Organization Risk Management NFPA 1250
Standard on Community Risk Assessment and Community Risk Reduction Plan Development NFPA 1300
Recommended Practice for Fire Service Training Reports and Records NFPA 1401
Guide to Building Fire Service Training Centers NFPA 1402
Standard on Live Fire Training Evolutions NFPA 1403
Standard for Fire Service Respiratory Protection Training NFPA 1404
Guide for Land-Based Fire Departments that Respond to Marine Vessel Fires NFPA 1405
Standard for Training Fire Service Rapid Intervention Crews NFPA 1407
Standard for Training Fire Service Personnel in the Operation, Care, Use, and Maintenance of Thermal Imagers NFPA 1408
Standard on Training for Emergency Scene Operations NFPA 1410
Standard for a Fire and Emergency Service Vehicle Operations Training Program NFPA 1451
Guide for Training Fire Service Personnel to Conduct Community Risk Reduction NFPA 1452
Standard on Fire Department Occupational Safety, Health, and Wellness Program NFPA 1500™
Standard for Fire Department Safety Officer Professional Qualifications NFPA 1521
Standard on Emergency Services Incident Management System and Command Safety NFPA 1561
Standard on Fire Department Infection Control Program NFPA 1581
Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments NFPA 1582
Standard on Health-Related Fitness Programs for Fire Department Members NFPA 1583
Standard on the Rehabilitation Process for Members During Emergency Operations and Training Exercises NFPA 1584
Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management NFPA 1600®
Standard on Mass Evacuation, Sheltering, and Re-entry Programs NFPA 1616
Standard for Pre-Incident Planning NFPA 1620
Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents NFPA 1670
Guide for Structural Fire Fighting NFPA 1700
Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments NFPA 1710
Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations and Special Operations to the Public by Volunteer Fire Departments NFPA 1720
Standard on Organization and Deployment of Fire Prevention Inspection and Code Enforcement, Plan Review, Investigation, and Public Education Operations NFPA 1730
Standard on Thermal Imagers for the Fire Service NFPA 1801
Standard on Two-Way, Portable RF Voice Communications Devices for Use by Emergency Services Personnel in the Hazard Zone NFPA 1802
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting NFPA 1851
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) NFPA 1852
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Protective Ensembles for Technical Rescue Incidents NFPA 1855
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services NFPA 1858
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Tactical Operations Video Equipment NFPA 1859
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Wildland Fire Fighting Clothing and Equipment NFPA 1877
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Hazardous Materials Clothing and Equipment NFPA 1891
Standard for Automotive Fire Apparatus NFPA 1901
Standard for Wildland Fire Apparatus NFPA 1906
Standard for the Inspection, Maintenance, Testing, and Retirement of In-Service Emergency Vehicles NFPA 1911
Standard for Fire Apparatus Refurbishing NFPA 1912
Standard for Testing Fire Department Aerial Devices NFPA 1914
Standard for Fire Apparatus Preventive Maintenance Program NFPA 1915
Standard for Automotive Ambulances NFPA 1917
Standard on Marine Fire-Fighting Vessels NFPA 1925
Standard for Manufacturer's Design of Fire Department Ground Ladders NFPA 1931
Standard on Use, Maintenance, and Service Testing of In-Service Fire Department Ground Ladders NFPA 1932
Standard on Powered Rescue Tools NFPA 1936
Standard for the Selection, Care, and Maintenance of Rescue Tools NFPA 1937
Standard on Protective Ensembles for Technical Rescue Incidents NFPA 1951
Standard on Surface Water Operations Protective Clothing and Equipment NFPA 1952
Standard on Protective Ensembles for Contaminated Water Diving NFPA 1953
Standard on Fire Hose NFPA 1961
Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances NFPA 1962
Standard for Fire Hose Connections NFPA 1963
Standard for Spray Nozzles NFPA 1964
Standard for Fire Hose Appliances NFPA 1965
Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting NFPA 1971
Standard on Emergency Services Work Clothing Elements NFPA 1975
Standard on Protective Ensemble for Proximity Fire Fighting NFPA 1976
Standard on Protective Clothing and Equipment for Wildland Fire Fighting NFPA 1977
Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services NFPA 1981
Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) NFPA 1982
Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services NFPA 1983
Standard on Respirators for Wildland Fire Fighting Operations NFPA 1984
Standard on Respiratory Protection Equipment for Tactical and Technical Operations NFPA 1986
Standard on Combination Unit Respirator Systems for Tactical and Technical Operations NFPA 1987
Standard on Breathing Air Quality for Emergency Services Respiratory Protection NFPA 1989
Standard on Vapor-Protective Ensembles for Hazardous Materials Emergencies and CBRN Terrorism Incidents NFPA 1991
Standard on Liquid Splash-Protective Ensembles and Clothing for Hazardous Materials Emergencies NFPA 1992
Standard on Protective Ensembles for First Responders to Hazardous Materials Emergencies and CBRN Terrorism Incidents NFPA 1994
Standard on Protective Clothing and Ensembles for Emergency Medical Operations NFPA 1999
Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems NFPA 2001
Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems NFPA 2010
Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire NFPA 2112
Standard on Selection, Care, Use, and Maintenance of Flame-Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire NFPA 2113
Standard for Small Unmanned Aircraft Systems (sUAS) Used for Public Safety Operations NFPA 2400
Standard for an Active Shooter/Hostile Event Response (ASHER) Program NFPA 3000™ (PS)
Building Construction and Safety Code® NFPA 5000®
Standard for Single Burner Boiler Operation NFPA 8501
Standard for the Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers NFPA 8502
Standard for Pulverized Fuel Systems NFPA 8503
Standard on Atmospheric Fluidized-Bed Boiler Operation NFPA 8504
Standard for Stoker Operation NFPA 8505
Standard on Heat Recovery Steam Generator Systems NFPA 8506

طرح فرار از آتش در خانه::طراحی پلان فرار از آتش

  • ۳۶۳۲

- نقشه پلان خانه خود را بکشید.

- تمام درها و پنجره ها را مشخص کنید.

- هر فضا را بررسى کنید و دو راه خروج براى آن پیدا کنید.

- تمام پنجره و درها باید به راحتى باز شوند تا شما بتوانید از آنها موقع خارج شدن استفاده کنید.

- مطمئن شوید که خانه شما مجهز به سیستم اعلام دود است. و دگمه تست آن را فشار دهید
تا مطمئن شوید تمام دستگاهها سالم هستند.

- یک مکانى را براى جمع شدن مشخص نمایید.

- این مکان باید خارج از ساختمان باشد که همه در آنجا جمع شوند.

- چک کنید که پلاک خانه یا آپارتمان شما از خیابان به راحتى دیده شود.

- نقشه فرارتان را با همه ساکنین خانه مطرح کنید.

- شماره آتش نشانى 125 را بخاطر بسپارید.

- نقشه فرار را با افراد خانه تمرین کنید.

دریافت
توضیحات: دریافت فایل

فاصله بین شیرهای هیدرانت آتش نشانی

  • ۱۲۵۷۸

1-  در مناطقی که خطر آتش سوزی زیاد است (مثل مناطق حساس و متراکم تجاری و صنعتی، بـازار و منـاطق مسـکونی بـا تراکم زیاد) فاصله شیرهای آتش نشانی باید به نحوی باشد که در هر نقطه بتوان حداکثر از فاصـله 75 متـری (بـا کمـک شیلنگ) آب مورد نیاز برای آتش نشانی را از شبکه توزیع آب تامین کرد.

2- در مراکزی که احتمال آتش سـوزیهـای بـزرگ وجود دارد (مثل انبار کالاهای قابل اشتعال )، باید 2 الی 3 شیر آتش نشانی در اطراف آنها پیش بینی شود.

3- در مناطقی که خطر آتشسوزی متوسط است (مثـل منـاطق مسـکونی و تجـاری بـا تـراکم متوسـط)، فاصـله شـیرهای آتش نشانی باید به نحوی باشد که در هر نقطه از شهر بتوان حداکثر از فاصله 100 متری (با کمک شیلنگ) آب مورد نیـاز برای آتش نشانی را از شبکه توزیع آب تامین کرد.

4- در مناطقی که خطر آتش سوزی کم است (مثل مناطق مسکونی با تراکم کم)، فاصله شیرهای آتش نشانی باید به نحـوی باشد که در هر نقطه از شهر بتوان حداکثر از فاصله 150 متری (با کمک شیلنگ) آب مورد نیـاز بـرای آتـش نشـانی را از شبکه توزیع آب تامین کرد.

5- در مناطقی که خطر آتش سوزی بسیار کم باشد، با توجیه کافی میتوان فواصل بیشتری را برای شیرهای آتش نشانی در نظر گرفت.

تبصره 1 :در چهارراه های اصلی باید حداقل یک شیر آتش نشانی ایستاده وجود داشته باشد. در چهـارراههـای بـزرگ بـا ترافیـک سنگین حداقل دو شیر آتش نشانی ایستاده در دو سمت متقابل چهارراه نصب شود.

تبصره 2 :در مجاورت مراکز عمومی بزرگ از قبیل بیمارستانها، سینماها، مدارس و غیره، بایـد حـداقل یـک شـیر آتـش نشـانی ایستاده نصب شود.

تبصره 3 :در مجاورت ایستگاههای پمپ بنزین و گاز باید حداقل دو شیر آتش نشانی ایستاده وجود داشته باشد.

منبع: بند 5-5-5-1-2 صفحه 60 ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی(نشریه 3-117 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

-------------------------------------------NFPA-------------------------------------------

بر اساس بخش 18.5 از NFPA1 حداقل الزامات شیرهای هیدرانت آتش نشانی به شرح زیر می باشد :

  • مکان نصب
  • نحوه توزیع یا پراکندگی 
  • حداقل تعداد
  • علامت  و نشانه گذاری 
  • آزمایش و نگهداری و تعمیرات 

به عنوان نمونه در بخش 18.5 از NFPA1 ویرایش 2018 ، حداکثر فاصله بین شیر هیدرانت آتش نشانی در محدوده ساختمان های با حداکثر دو خانوار یا همان ساختمان های ویلایی را 244 متر و نیز حداکثر فاصله بین ساختمان ویلایی با نزدیک ترین شیر هیدرانت را 183 متر بیان می نماید.

آیا در محل زندگی شما این الزام رعایت شده است؟!

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش 18.5 از NFPA1 ویرایش 2018 مراجعه نمایید.

فیلم آشنایی با نحوه کار شیر هیدرانت آتش نشانی