جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

تفاوت بین کدcode و استانداردstandard و اسپسیفیکیشن Specification

  • ۸۲۱

What is a code  /  What is a standard

کدها (Codes) مجموعه ای از قوانین وضع شده در یک شهر، ایالت و یا کشور است. زمانی که یک ساختمان در قلمرو یک شهر یا کشور ساخته می شود، حتماً باید مطابق با قوانین اجباری (کدهای) آنجا ساخته شود. کدها جنبه حقوقی و قانونی دارند لذا اجرای آن ها اجباری است.

برخلاف کد، استاندارد (Standard) معیار و وسیله ای برای سنجش و مقایسه پارامترهایی از قبیل کیفیت، کمیت، اندازه، شکل و مقدار است و جنبه پیشنهادی دارد.استفاده از استاندارد الزامی نبوده و بحث حقوقی را به همراه ندارد. تنها زمانی اجرای استاندارد اجباری می شود که آن استاندارد بخشی از یک قرارداد بوده و رعایت آن استاندارد طبق آن قرارداد الزام شده باشد و یا بخشی از یک دستور العمل قانونی شده باشد. کدها نمونه ای از استانداردهای اجباری هستند که جنبه حقوقی و قانونی دارند. در واقع استاندارد می تواند یک کد شده و استفاده از آن اجباری شود. 

Specificationها الزامات خاصی است که خارج از کد یا استاندارد می‌باشد و شرکت ها و سازمان های خصوصی این الزامات را به متریال‌، اجزا و سرویس‌های مختلف اضافه می‌کنند. اسپک‌ها به منظور الزامات اضافه شده برای یک محصول خاص یا کابرد خاص تدوین می‌شوند.

کدها به طور کلی مجموعه ای از قوانین پذیرفته شده هستند که به شما می گویند چه کاری باید انجام دهید. استانداردها «نحوه» اجرای کدها را ارائه می دهند.

این گونه تصور می شود که اولین آیین نامه ساختمانی بین سال 1913 و 1955 قبل از میلاد در زمان سلطنت حمورابی پادشاه بابل ایجاد شده باشد. این قانون نحوه ساخت یک ساختمان را مشخص نکرده است - اما عواقب بد ساختن را بیان کرده است که آن این موضوع بوده است که اگر خانه‌ای خراب شودصاحب یا فرزندش بر اثرا آن بمیرند ، سازنده یا فرزندش را به قصاص محکوم می کردند.
کدهای امروزی پیچیده تر و کمتر دارای مجازات  می باشند . اما مانند کد حمورابی، آنها اراده جامعه را در مورد یک موضوع فنی خاص بیان می کنند و یک نتیجه مطلوب را مشخص می کنند.

کد یک مدل است، مجموعه قوانینی که افراد آگاه به دیگران توصیه می کنند که از آن پیروی کنند. این یک قانون نیست، اما می تواند به عنوان یک قانون توسط مراجع ذی صلاح تصویب شود.
یک استاندارد معمولاً شرح دقیق تر است، پیچ و مهره های مربوط به یک کد را تشکیل می دهند.

یکی از راه‌های درک به تفاوت‌های کدها و استانداردها این است که یک کد به شما می‌گوید چه کاری باید انجام دهید، و یک استاندارد به شما می‌گوید چگونه آن را انجام دهید. یک کد ممکن است بگوید که یک ساختمان باید دارای سیستم اعلام حریق باشد. استاندارد مشخص می کند که چه نوع سیستمی و چگونه باید نصب و راه اندازی گردد.

در اواخر قرن نوزدهم، سیستم های آبپاش خودکار به عنوان روشی موثر برای خاموش کردن آتش مورد استفاده قرار گرفت.  در سال 1895 میلادی، گروهی از افراد مرتبط با تولید آبپاش و بیمه آتش سوزی گرد هم آمدند تا استانداردی یکسان برای نصب آبپاش ها ایجاد کنند. سال بعد، به عنوان نتیجه آن گروه، NFPA تاسیس شد و توسعه کدها و استانداردها یکی از مهمترین وظایف انجمن NFPA باقی ماند. NFPA بیش از 300 کد و استاندارد ایجاد کرده است که در سراسر جهان در حال استفاده هستند.

به عنوان مثال NFPA1 به عنوان یک کد می باشد و NFPA10  به عنوان یک استاندارد مطرح می باشد. در کد NFPA1 که به عنوان قانون ایمنی حریق بیان می گردد ، ساختمان های مختلف را الزام به نصب خاموش کننده دستی نموده است ولی شرایط آن را بیان نکرده است ولی در NFPA10 که استاندارد خاموش کننده های دستی می باشد ، شرایط و روش های محاسباتی در تعیین تعداد و نوع خاموش کننده های دستی را با توضیحات کامل بیان نموده است.

منبع :

1- سایت رسمی انجمن حفاظت از حریق NFPA

ترجمه و ویرایش: hamed heydari حامد حیدری /کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری


آیا همه ساختمان ها باید آخرین استانداردها و قوانین را رعایت کنند؟

  • ۹۵۷

هنگام ساخت یک ساختمان جدید ، معماران ، مهندسان ، پیمانکاران و مالکان ضروری است که از جدیدترین کدها و استانداردها پیروی کنند تا حداقل سطح ایمنی فعلی برای یک ساختمان در نظر گرفته شود. این حداقل سطح ایمنی اغلب با قوانین و استانداردهای توافقی که توسط سازمان های مسئول حقوقی ساخت و ساز ساختمان می باشد ایجاد شده است. این کدها و استانداردها به طور مداوم در حال تغییر هستند و با فناوری جدید سازگار می شوند و شکاف های ایمنی را برطرف می کنند. اما در مورد ساختمان های موجود چطور؟ آیا باید آنها را به آیین نامه تصویب شده جدید الزام نمود؟ پاسخ اغلب پیچیده است و به ضوابط محلی و نوع تصرف بستگی دارد. نمونه ای از این پیچیدگی زمانی رخ می دهد که الزامات ساخت و ساز در کد NFPA5000  و NFPA101 در خصوص ساختمان های موجود را با هم مقایسه می کنیم ، هر دو کد ساختمان موجود را به عنوان ساختمانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ساخته شده باشد تعریف می کنند ، با این حال ، این دو کد با آنها رفتار بسیار متفاوتی دارند. با نگاهی به فصل یک هر دو کد عبارت دامنه و هدف و محل کاربرد کدها بیان شده است که هدف کلی آنها شامل ساختمان های موجود نمی گردد مگر اینکه تغییر کاربری ، سطحی از ساختمان بازسازی و توسعه بنا داشته باشد مشمول قوانین و ضوابط ساختمان های جدید می باشد. البته در کد NFPA5000 بیان شده است که ،ساختمان هایی که رسما مجاز شده اند ، به این معنا که مطابق با ویرایش های قبلی طراحی و ساخته شده اند می توانند در حالت اولیه خود باقی بمانند و مشمول شرایط کدهای جدید نیز نمی باشد به عنوان مثال در NFPA5000 نسخه 2021 بیان شده است که تمام خانه های تازه ساخته شده یک و دو خانواری باید با سیستم اسپرینکلر (سیستم اطفای حریق اتوماتیک) در برابر آتش محافظت گردد این الزام اولین بار در ویرایش 2006 معرفی شد و ویرایش های قبلی NFPA5000 این الزام را نداشتند. مفهوم مجاز رسمی که برای ساختمان های موجود ذکر شده است به این معنا نیست که سطح فعلی ایمنی مورد انتظار در ساختمان جدید کافی نیست ، بلکه اکثریت ساختمان ها در ایالت متحده و سطح جهان تحت حداقل سطح ایمنی در زمان ساخت خود می باشند و این سطح امروزه تکامل یافته است و نیاز به بهبود عطف به ماسبق شدن همه ساختمان ها برای مطابقت با قوانین و استانداردهای فعلی ممکن است پر هزینه باشد و می تواند مشکلات قابل توجهی را بر صاحبان ساختمان تحمیل نماید. با این حال مواقعی وجود دارد که خطر بیشتر از هزینه است ، مانند تصویب NFPA101 ویرایش 2021 که تمام خانه های سالمندان اعم از جدید و موجود الزام به طراحی و نصب سیستم اسپرینکلر (سیستم آب پاش خودکار) می کند . در فرایند توسعه کدها و استانداردها متخصصین و کارشناسان حفاظت از حریق به این نتیجه رسیده اند که خطر آتش سوزی برای ساکنین خانه های سالمندان برای برآورده ساختن حداقل سطح ایمنی ، نیازمند به سیستم اسپرینکلر می باشند .

همانطور که می بینید ، پاسخ به این سوال که آیا همه ساختمان های موجود باید بهسازی شود تا حداقل سطح ایمنی را برآورده نمایند ، شامل مواردی از قبیل خطر آتش سوزی در یک ساختمان ، تغییر کاربری ، توسعه بنا و بازسازی می باشد . مهم ترین هدف در اینکه همه ساختمان ها موجود و جدید بر این می باشد که حداقل سطح ایمنی خواسته شده بر اساس ارزیابی ریسک آتش و قوانین و آیین نامه ها و استانداردهای جدید را رعایت نمایند.

نویسنده: Robin Zevotek رابین زووتک / کارشناس ارشد حفاظت از حریق / کارشناس متخصص انجمن حفاظت از حریق NFPA

ترجمه و ویرایش : hamed heydari حامد حیدری /کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری

منبع : سایت انجمن حفاظت از حریق NFPA

ایمنی آتش در تصرفات تجمعی (تالار عروسی ، مساجد ، سالن تئاتر و سینما ، مراکز تفریحی)

  • ۲۶۳۴

درباره تصرفات تجمعی

تعریف

بر اساس تعریف ارائه شده در[101:6.1.2.1] NFPA1:6.1.2.1:2018 تصرفات تجمعی به :

1- از هر مکانی که برای استفاده 50 نفر و بیشتر بوده شامل محل های بحث و تبادل نظر ، عبادت ، سرگرمی ، غذا خوردن و....

2- و یا محل هایی که بستگی به بار تصرف(تعداد نفرات بر متر مربع) نداشته مانند مراکز تفریحی ، سالن های اجتماعات ، نمایشگاه ها، موزه ها ، سالن ها و ورزشگاه ها و سایر محل های مرتبط.

تصرفات تجمعی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395

ایمنی آتش

سرانه تصرف در تصرفات تجمعی بر اساس متر مربع به ازای هر نفر

مثلا در یک رستوران یا سالن غذا خوری اگر تعداد نفرات در آن 300 نفر باشد باید متراژ اعیانی آن 420 متر مربع باشد و اگر تعداد نفرات بیش از 300 نفر باشد باید علاوه بر خروجی اصلی دارای خروجی فرعی باشد.

 420=1.4*300

متراژ اعیانی همان تراز=عدد سرانه تصرف مثلا1.4 ضربدر تعداد نفرات

نکته مهم :

در تصرفات مسکونی اگر تجمع افراد بیش از ظرفیت تعیین شده در جدول سرانه تصرف (مسکونی 18.6 متر مربع به ازای هر نفر) می باشد و اگر از تصرفات مسکونی به عنوان محل برگزاری مراسم مذهبی و یا جشن و یا غیره مورد استفاده قرار گیرد در صورت بروز آتش سوزی و یا هر حادثه دیگری به احتمال بسیار زیاد افراد در زمان خروج اضطراری و فرار از آتش به دلیل کافی نبودن و مناسب نبوده راه خروج برخی از افراد امکان فرار را نداشته و زیر دست و پا سایر افراد یا دچار مصدومیت شده و یا متاسفانه جان خود را از دست خواهند داد.

بر اساس بند 17-3-2 صفحه 24 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان نصب وسایل گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آب گرمکن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمان های عمومی و خاص ممنوع است.

ساختمان های عمومی ساختمان های محل تجمع (محل برگزاری مراسم مذهبی ، تفریحی ، ورزشی ، سرگرمی ، مطالعه و یا انتظار در طول مسافرت (ترمینال ها) ، مساجد ، سینما ،تئاترها ، سالن سخنرانی ، مراکز همایش ، تالارهای اجرای موسیقی ، نمایشگاه های آثار هنری ، رستوران ها ، سالن های ورزشی ، اماکن تفریحی کودکان) ، مدارس آمادگی ، ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ، هنرستان های حرفه ای ، دانشگاه ها و مدارس عالی ، مراکز آموزشی اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات ، هتل ها ، مسافرخانه ها ، زائرسراها ، مهمانسراهای عمومی یا اختصاصی ، خوابگاه های دانشجویی ، متل های بین شهری ، دفاتر کار به منظور انجام خدمات اداری ، تجاری، پزشکی ، مشاوره ای ، وزارتخانه ها ، موسسات اداری و تجاری خصوصی و دولتی ، بانک ها و ساختمان های پزشکان ، مراکز خرید و فروش کالا و نمایش اجناس ، مراکز خرید بزرگ ، فروشگاه های بزرگ ، پاساژها ، بازارچه ، درمانگاه ، مهدکودک ، شیرخوارگاه و خانه سالمندان.

 

استاندارد و کدهای انجمن حفاظت از حریق NFPA Codes & Standards

  • ۱۱۸۸۷

شما می توانید با هزینه بسیار کم هر یک از استانداردهای NFPA که مد نظرتان می باشد را از قسمت  در گوشه سمت راست سفارش بدهید.

Name Code/Standard #
Fire Code NFPA 1
Hydrogen Technologies Code NFPA 2
Standard for Commissioning of Fire Protection and Life Safety Systems NFPA 3
Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing NFPA 4
Standard for Portable Fire Extinguishers NFPA 10
Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam NFPA 11
Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems NFPA 11A
Standard for Mobile Foam Apparatus NFPA 11C
Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 12
Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems NFPA 12A
Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 13
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes NFPA 13D
Recommended Practice for Fire Department Operations in Properties Protected by Sprinkler and Standpipe Systems NFPA 13E
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies NFPA 13R
Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems NFPA 14
Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA 15
Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems NFPA 16
Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17
Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems NFPA 17A
Standard on Wetting Agents NFPA 18
Standard on Water Additives for Fire Control and Vapor Mitigation NFPA 18A
Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection NFPA 20
Standard for Water Tanks for Private Fire Protection NFPA 22
Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances NFPA 24
Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems NFPA 25
Flammable and Combustible Liquids Code NFPA 30
Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages NFPA 30A
Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products NFPA 30B
Standard for the Installation of Oil-Burning Equipment NFPA 31
Standard for Drycleaning Facilities NFPA 32
Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials NFPA 33
Standard for Dipping, Coating, and Printing Processes Using Flammable or Combustible Liquids NFPA 34
Standard for the Manufacture of Organic Coatings NFPA 35
Standard for Solvent Extraction Plants NFPA 36
Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines NFPA 37
Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film NFPA 40
Code for the Storage of Pyroxylin Plastic NFPA 42
Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals NFPA 45
Recommended Safe Practice for Storage of Forest Products NFPA 46
Standard for Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites NFPA 50
Standard for Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites NFPA 50A
Standard for Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites NFPA 50B
Standard for the Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes NFPA 51
Standard for Acetylene Cylinder Charging Plants NFPA 51A
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work NFPA 51B
Vehicular Natural Gas Fuel Systems Code NFPA 52
Recommended Practice on Materials, Equipment, and Systems Used in Oxygen-Enriched Atmospheres NFPA 53
National Fuel Gas Code NFPA 54
Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code NFPA 55
Standard for Fire and Explosion Prevention During Cleaning and Purging of Flammable Gas Piping Systems NFPA 56
Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicular Fuel Systems Code NFPA 57
Liquefied Petroleum Gas Code NFPA 58
Utility LP-Gas Plant Code NFPA 59
Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG) NFPA 59A
Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities NFPA 61
Guide on Explosion Protection for Gaseous Mixtures in Pipe Systems NFPA 67
Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting NFPA 68
Standard on Explosion Prevention Systems NFPA 69
National Electrical Code® NFPA 70®
National Electrical Code® Requirements for One- and Two-Family Dwellings NFPA 70A
Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance NFPA 70B
Standard for Electrical Safety in the Workplace® NFPA 70E®
National Fire Alarm and Signaling Code® NFPA 72®
Standard for Electrical Inspections for Existing Dwellings NFPA 73
Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment NFPA 75
Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities NFPA 76
Recommended Practice on Static Electricity NFPA 77
Guide on Electrical Inspections NFPA 78
Electrical Standard for Industrial Machinery NFPA 79
Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives NFPA 80
Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures NFPA 80A
Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment NFPA 82
Boiler and Combustion Systems Hazards Code NFPA 85
Standard for Ovens and Furnaces NFPA 86
Standard for Industrial Furnaces Using a Special Processing Atmosphere NFPA 86C
Standard for Industrial Furnaces Using Vacuum as an Atmosphere NFPA 86D
Standard for Fluid Heaters NFPA 87
Standard for Parking Structures NFPA 88A
Standard for Repair Garages NFPA 88B
Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems NFPA 90A
Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems NFPA 90B
Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Particulate Solids NFPA 91
Standard for Smoke Control Systems NFPA 92
Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences NFPA 92A
Standard for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces NFPA 92B
Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations NFPA 96
Standard Glossary of Terms Relating to Chimneys, Vents, and Heat-Producing Appliances NFPA 97
Health Care Facilities Code NFPA 99
Standard for Hypobaric Facilities NFPA 99B
Life Safety Code® NFPA 101®
Guide on Alternative Approaches to Life Safety NFPA 101A
Code for Means of Egress for Buildings and Structures NFPA 101B
Standard for Grandstands, Folding and Telescopic Seating, Tents, and Membrane Structures NFPA 102
Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives NFPA 105
Standard for Emergency and Standby Power Systems NFPA 110
Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems NFPA 111
Standard for Laser Fire Protection NFPA 115
Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines NFPA 120
Standard on Fire Protection for Self-Propelled and Mobile Surface Mining Equipment NFPA 121
Standard for Fire Prevention and Control in Metal/Nonmetal Mining and Metal Mineral Processing Facilities NFPA 122
Standard for Fire Prevention and Control in Underground Bituminous Coal Mines NFPA 123
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems NFPA 130
Standard on Motion Picture and Television Production Studio Soundstages, Approved Production Facilities, and Production Locations NFPA 140
Fire and Life Safety in Animal Housing Facilities Code NFPA 150
Standard for the Use of Flame Effects Before an Audience NFPA 160
Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 170
Guide on Roof Coverings and Roof Deck Constructions NFPA 203
Standard for Smoke and Heat Venting NFPA 204
Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances NFPA 211
Standard on Water-Cooling Towers NFPA 214
Standard on Types of Building Construction NFPA 220
Standard for High Challenge Fire Walls, Fire Walls, and Fire Barrier Walls NFPA 221
Model Manufactured Home Installation Standard NFPA 225
Standard for the Fire Protection of Storage NFPA 230
Standard for General Storage NFPA 231
Standard for Rack Storage of Materials NFPA 231C
Standard for Storage of Rubber Tires NFPA 231D
Recommended Practice for the Storage of Baled Cotton NFPA 231E
Standard for the Storage of Roll Paper NFPA 231F
Standard for the Protection of Records NFPA 232
Guide for Fire Protection for Archives and Records Centers NFPA 232A
Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations NFPA 241
Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials NFPA 251
Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies NFPA 252
Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source NFPA 253
Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials NFPA 255
Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings NFPA 256
Standard on Fire Test for Window and Glass Block Assemblies NFPA 257
Recommended Practice for Determining Smoke Generation of Solid Materials NFPA 258
Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials NFPA 259
Standard Methods of Tests and Classification System for Cigarette Ignition Resistance of Components of Upholstered Furniture NFPA 260
Standard Method of Test for Determining Resistance of Mock-Up Upholstered Furniture Material Assemblies to Ignition by Smoldering Cigarettes NFPA 261
Standard Method of Test for Flame Travel and Smoke of Wires and Cables for Use in Air-Handling Spaces NFPA 262
Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile or Expanded Vinyl Wall Coverings on Full Height Panels and Walls NFPA 265
Standard Method of Test for Fire Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to Flaming Ignition Source NFPA 266
Standard Method of Test for Fire Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies Exposed to Flaming Ignition Source NFPA 267
Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source NFPA 268
Standard Test Method for Developing Toxic Potency Data for Use in Fire Hazard Modeling NFPA 269
Standard Test Method for Measurement of Smoke Obscuration Using a Conical Radiant Source in a Single Closed Chamber NFPA 270
Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter NFPA 271
Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Upholstered Furniture Components or Composites and Mattresses Using an Oxygen Consumption Calorimeter NFPA 272
Standard Test Method to Evaluate Fire Performance Characteristics of Pipe Insulation NFPA 274
Standard Method of Fire Tests for the Evaluation of Thermal Barriers NFPA 275
Standard Method of Fire Test for Determining the Heat Release Rate of Roofing Assemblies with Combustible Above-Deck Roofing Components NFPA 276
Standard Methods of Tests for Evaluating Fire and Ignition Resistance of Upholstered Furniture Using a Flaming Ignition Source NFPA 277
Standard Fire Test Method for Evaluation of Fire Propagation Characteristics of Exterior Non-Load-Bearing Wall Assemblies Containing Combustible Components NFPA 285
Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior Finish to Room Fire Growth NFPA 286
Standard Test Methods for Measurement of Flammability of Materials in Cleanrooms Using a Fire Propagation Apparatus (FPA) NFPA 287
Standard Methods of Fire Tests of Horizontal Fire Door Assemblies Installed in Horizontal Fire Resistance-Rated Assemblies NFPA 288
Standard Method of Fire Test for Individual Fuel Packages NFPA 289
Standard for Fire Testing of Passive Protection Materials for Use on LP-Gas Containers NFPA 290
Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants NFPA 291
Standard for Wildfire Control NFPA 295
Guide on Principles and Practices for Communications Systems NFPA 297
Standard on Foam Chemicals for Wildland Fire Control NFPA 298
Standard for Protection of Life and Property from Wildfire NFPA 299
Code for Safety to Life from Fire on Merchant Vessels NFPA 301
Fire Protection Standard for Pleasure and Commercial Motor Craft NFPA 302
Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards NFPA 303
Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels NFPA 306
Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves NFPA 307
Standard for Fire Protection of Vessels During Construction, Conversion, Repair, and Lay-Up NFPA 312
Standard for the Protection of Semiconductor Fabrication Facilities NFPA 318
Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair NFPA 326
Recommended Practice for the Control of Flammable and Combustible Liquids and Gases in Manholes, Sewers, and Similar Underground Structures NFPA 328
Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases NFPA 329
Guide for Safe Confined Space Entry and Work NFPA 350
Standard for Tank Vehicles for Flammable and Combustible Liquids NFPA 385
Standard for Portable Shipping Tanks for Flammable and Combustible Liquids NFPA 386
Standard for the Storage of Flammable and Combustible Liquids at Farms and Isolated Sites NFPA 395
Hazardous Materials Code NFPA 400
Guide for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Operations NFPA 402
Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Services at Airports NFPA 403
Standard for the Recurring Proficiency of Airport Fire Fighters NFPA 405
Standard for Aircraft Fuel Servicing NFPA 407
Standard for Aircraft Hand Portable Fire Extinguishers NFPA 408
Standard on Aircraft Hangars NFPA 409
Standard on Aircraft Maintenance NFPA 410
Standard for Evaluating Aircraft Rescue and Fire-Fighting Foam Equipment NFPA 412
Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Vehicles NFPA 414
Standard on Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, and Loading Walkways NFPA 415
Standard for Heliports NFPA 418
Guide for Aircraft Accident/Incident Response Assessment NFPA 422
Standard for Construction and Protection of Aircraft Engine Test Facilities NFPA 423
Guide for Airport/Community Emergency Planning NFPA 424
Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers NFPA 430
Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations NFPA 432
Code for the Storage of Pesticides NFPA 434
Guide for Emergency Medical Services and Systems NFPA 450
Guide for Community Health Care Programs NFPA 451
Recommended Practice for Responding to Hazardous Materials Incidents NFPA 471
Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents NFPA 472
Standard for Competencies for EMS Personnel Responding to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents NFPA 473
Recommended Practice for Organizing, Managing, and Sustaining a Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Response Program NFPA 475
Standard for the Storage, Handling, and Processing of Magnesium Solids and Powders NFPA 480
Standard for the Production, Processing, Handling, and Storage of Titanium NFPA 481
Standard for the Production, Processing, Handling, and Storage of Zirconium NFPA 482
Standard for Combustible Metals NFPA 484
Standard for the Storage, Handling, Processing, and Use of Lithium Metal NFPA 485
Code for the Storage of Ammonium Nitrate NFPA 490
Explosive Materials Code NFPA 495
Standard for Purged and Pressurized Enclosures for Electrical Equipment NFPA 496
Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas NFPA 497
Standard for Safe Havens and Interchange Lots for Vehicles Transporting Explosives NFPA 498
Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas NFPA 499
Standard on Manufactured Housing NFPA 501
Standard for Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities NFPA 501A
Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways NFPA 502
Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and Operations NFPA 505
Standard for Motor Freight Terminals NFPA 513
Standard on Subterranean Spaces NFPA 520
Guide to the Fire Safety Concepts Tree NFPA 550
Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments NFPA 551
Guide on Methods for Evaluating Potential for Room Flashover NFPA 555
Guide on Methods for Evaluating Fire Hazard to Occupants of Passenger Road Vehicles NFPA 556
Standard for Determination of Fire Loads for Use in Structural Fire Protection Design NFPA 557
Standard for the Storage, Handling, and Use of Ethylene Oxide for Sterilization and Fumigation NFPA 560
Standard on Facility Fire Brigades NFPA 600
Standard for Security Services in Fire Loss Prevention NFPA 601
Guide for Emergency and Safety Operations at Motorsports Venues NFPA 610
Standard for Pneumatic Conveying Systems for Handling Combustible Particulate Solids NFPA 650
Standard for the Machining and Finishing of Aluminum and the Production and Handling of Aluminum Powders NFPA 651
Standard on the Fundamentals of Combustible Dust NFPA 652
Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids NFPA 654
Standard for Prevention of Sulfur Fires and Explosions NFPA 655
Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities NFPA 664
Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films NFPA 701
Standard for Fire Retardant—Treated Wood and Fire–Retardant Coatings for Building Materials NFPA 703
Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response NFPA 704
Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films NFPA 705
Standard for the Installation of Carbon Monoxide(CO) Detection and Warning Equipment NFPA 720
Guide for Premises Security NFPA 730
Standard for the Installation of Electronic Premises Security Systems NFPA 731
Standard on Water Mist Fire Protection Systems NFPA 750
Standard on Hybrid (Water and Inert Gas) Fire Extinguishing Systems NFPA 770
Standard for the Installation of Lightning Protection Systems NFPA 780
Standard for Competency of Third-Party Field Evaluation Bodies NFPA 790
Recommended Practice and Procedures for Unlabeled Electrical Equipment Evaluation NFPA 791
Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials NFPA 801
Standard for Fire Protection for Light Water Nuclear Power Plants NFPA 803
Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants NFPA 804
Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants NFPA 805
Performance-Based Standard for Fire Protection for Advanced Nuclear Reactor Electric Generating Plants Change Process NFPA 806
Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities NFPA 820
Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations NFPA 850
Recommended Practice for Fire Protection for Hydroelectric Generating Plants NFPA 851
Standard for the Installation of Stationary Fuel Cell Power Systems NFPA 853
Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems NFPA 855
Building Energy Code NFPA 900
Standard Classifications for Incident Reporting and Fire Protection Data NFPA 901
Fire Reporting Field Incident Guide NFPA 902
Fire Reporting Property Survey Guide NFPA 903
Incident Follow-up Report Guide NFPA 904
Guide for Fire Incident Field Notes NFPA 906
Code for the Protection of Cultural Resource Properties - Museums, Libraries, and Places of Worship NFPA 909
Code for Fire Protection of Historic Structures NFPA 914
Guide for Fire and Explosion Investigations NFPA 921
Standard for Data Development and Exchange for the Fire Service NFPA 950
Guide to Building and Utilizing Digital Information NFPA 951
Standard for Fire Service Professional Qualifications Accreditation and Certification Systems NFPA 1000
Standard for Fire Fighter Professional Qualifications NFPA 1001
Standard for Fire Apparatus Driver/Operator Professional Qualifications NFPA 1002
Standard for Airport Fire Fighter Professional Qualifications NFPA 1003
Standard for Professional Qualifications for Marine Fire Fighting for Land-Based Fire Fighters NFPA 1005
Standard for Technical Rescue Personnel Professional Qualifications NFPA 1006
Standard for Fire Officer Professional Qualifications NFPA 1021
Standard for Incident Management Personnel Professional Qualifications NFPA 1026
Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner NFPA 1031
Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator NFPA 1033
Standard on Fire and Life Safety Educator, Public Information Officer, Youth Firesetter Intervention Specialist and Youth Firesetter Program Manager Professional Qualifications NFPA 1035
Standard on Fire Marshal Professional Qualifications NFPA 1037
Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications NFPA 1041
Standard for Wildland Firefighting Personnel Professional Qualifications NFPA 1051
Standard for Public Safety Telecommunications Personnel Professional Qualifications NFPA 1061
Standard for Emergency Vehicle Technician Professional Qualifications NFPA 1071
Standard for Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Emergency Response Personnel Professional Qualifications NFPA 1072
Standard for Electrical Inspector Professional Qualifications NFPA 1078
Standard for Facility Fire Brigade Member Professional Qualifications NFPA 1081
Standard for Facilities Safety Director Professional Qualifications NFPA 1082
Standard for Traffic Control Incident Management Professional Qualifications NFPA 1091
Code for Model Rocketry NFPA 1122
Code for Fireworks Display NFPA 1123
Code for the Manufacture, Transportation, and Storage of Fireworks and Pyrotechnic Articles NFPA 1124
Code for the Manufacture of Model Rocket and High-Power Rocket Motors NFPA 1125
Standard for the Use of Pyrotechnics Before a Proximate Audience NFPA 1126
Code for High Power Rocketry NFPA 1127
Standard Method of Fire Test for Flame Breaks PYR 1128
Standard Method of Fire Test for Covered Fuse on Consumer Fireworks PYR 1129
Standard for Fire Protection Infrastructure for Land Development in Wildland, Rural, and Suburban Areas NFPA 1141
Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1142
Standard for Wildland Fire Management NFPA 1143
Standard for Reducing Structure Ignition Hazards from Wildland Fire NFPA 1144
Guide for the Use of Class A Foams in Fire Fighting NFPA 1145
Standard on Foam Chemicals for Fires in Class A Fuels NFPA 1150
Standard on Recreational Vehicles NFPA 1192
Standard for Recreational Vehicle Parks and Campgrounds NFPA 1194
Standard for Providing Fire and Emergency Services to the Public NFPA 1201
Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems NFPA 1221
Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting NFPA 1231
Recommended Practice in Fire and Emergency Service Organization Risk Management NFPA 1250
Standard on Community Risk Assessment and Community Risk Reduction Plan Development NFPA 1300
Recommended Practice for Fire Service Training Reports and Records NFPA 1401
Guide to Building Fire Service Training Centers NFPA 1402
Standard on Live Fire Training Evolutions NFPA 1403
Standard for Fire Service Respiratory Protection Training NFPA 1404
Guide for Land-Based Fire Departments that Respond to Marine Vessel Fires NFPA 1405
Standard for Training Fire Service Rapid Intervention Crews NFPA 1407
Standard for Training Fire Service Personnel in the Operation, Care, Use, and Maintenance of Thermal Imagers NFPA 1408
Standard on Training for Emergency Scene Operations NFPA 1410
Standard for a Fire and Emergency Service Vehicle Operations Training Program NFPA 1451
Guide for Training Fire Service Personnel to Conduct Community Risk Reduction NFPA 1452
Standard on Fire Department Occupational Safety, Health, and Wellness Program NFPA 1500™
Standard for Fire Department Safety Officer Professional Qualifications NFPA 1521
Standard on Emergency Services Incident Management System and Command Safety NFPA 1561
Standard on Fire Department Infection Control Program NFPA 1581
Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments NFPA 1582
Standard on Health-Related Fitness Programs for Fire Department Members NFPA 1583
Standard on the Rehabilitation Process for Members During Emergency Operations and Training Exercises NFPA 1584
Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management NFPA 1600®
Standard on Mass Evacuation, Sheltering, and Re-entry Programs NFPA 1616
Standard for Pre-Incident Planning NFPA 1620
Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents NFPA 1670
Guide for Structural Fire Fighting NFPA 1700
Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments NFPA 1710
Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations and Special Operations to the Public by Volunteer Fire Departments NFPA 1720
Standard on Organization and Deployment of Fire Prevention Inspection and Code Enforcement, Plan Review, Investigation, and Public Education Operations NFPA 1730
Standard on Thermal Imagers for the Fire Service NFPA 1801
Standard on Two-Way, Portable RF Voice Communications Devices for Use by Emergency Services Personnel in the Hazard Zone NFPA 1802
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting NFPA 1851
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) NFPA 1852
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Protective Ensembles for Technical Rescue Incidents NFPA 1855
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services NFPA 1858
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Tactical Operations Video Equipment NFPA 1859
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Wildland Fire Fighting Clothing and Equipment NFPA 1877
Standard on Selection, Care, and Maintenance of Hazardous Materials Clothing and Equipment NFPA 1891
Standard for Automotive Fire Apparatus NFPA 1901
Standard for Wildland Fire Apparatus NFPA 1906
Standard for the Inspection, Maintenance, Testing, and Retirement of In-Service Emergency Vehicles NFPA 1911
Standard for Fire Apparatus Refurbishing NFPA 1912
Standard for Testing Fire Department Aerial Devices NFPA 1914
Standard for Fire Apparatus Preventive Maintenance Program NFPA 1915
Standard for Automotive Ambulances NFPA 1917
Standard on Marine Fire-Fighting Vessels NFPA 1925
Standard for Manufacturer's Design of Fire Department Ground Ladders NFPA 1931
Standard on Use, Maintenance, and Service Testing of In-Service Fire Department Ground Ladders NFPA 1932
Standard on Powered Rescue Tools NFPA 1936
Standard for the Selection, Care, and Maintenance of Rescue Tools NFPA 1937
Standard on Protective Ensembles for Technical Rescue Incidents NFPA 1951
Standard on Surface Water Operations Protective Clothing and Equipment NFPA 1952
Standard on Protective Ensembles for Contaminated Water Diving NFPA 1953
Standard on Fire Hose NFPA 1961
Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances NFPA 1962
Standard for Fire Hose Connections NFPA 1963
Standard for Spray Nozzles NFPA 1964
Standard for Fire Hose Appliances NFPA 1965
Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting NFPA 1971
Standard on Emergency Services Work Clothing Elements NFPA 1975
Standard on Protective Ensemble for Proximity Fire Fighting NFPA 1976
Standard on Protective Clothing and Equipment for Wildland Fire Fighting NFPA 1977
Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services NFPA 1981
Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) NFPA 1982
Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services NFPA 1983
Standard on Respirators for Wildland Fire Fighting Operations NFPA 1984
Standard on Respiratory Protection Equipment for Tactical and Technical Operations NFPA 1986
Standard on Combination Unit Respirator Systems for Tactical and Technical Operations NFPA 1987
Standard on Breathing Air Quality for Emergency Services Respiratory Protection NFPA 1989
Standard on Vapor-Protective Ensembles for Hazardous Materials Emergencies and CBRN Terrorism Incidents NFPA 1991
Standard on Liquid Splash-Protective Ensembles and Clothing for Hazardous Materials Emergencies NFPA 1992
Standard on Protective Ensembles for First Responders to Hazardous Materials Emergencies and CBRN Terrorism Incidents NFPA 1994
Standard on Protective Clothing and Ensembles for Emergency Medical Operations NFPA 1999
Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems NFPA 2001
Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems NFPA 2010
Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire NFPA 2112
Standard on Selection, Care, Use, and Maintenance of Flame-Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire NFPA 2113
Standard for Small Unmanned Aircraft Systems (sUAS) Used for Public Safety Operations NFPA 2400
Standard for an Active Shooter/Hostile Event Response (ASHER) Program NFPA 3000™ (PS)
Building Construction and Safety Code® NFPA 5000®
Standard for Single Burner Boiler Operation NFPA 8501
Standard for the Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers NFPA 8502
Standard for Pulverized Fuel Systems NFPA 8503
Standard on Atmospheric Fluidized-Bed Boiler Operation NFPA 8504
Standard for Stoker Operation NFPA 8505
Standard on Heat Recovery Steam Generator Systems NFPA 8506