سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

نرم افزار محاسبات اسپرینکلر

  • ۲۱۳۷

نرم افزار اکسل محاسبات تعداد اسپرینکلر ، حجم مخزن و دبی مورد نیاز جهت سیستم اطفای حریق اتوماتیک اسپرینکلر بر اساس الزامات NFPA13

توضیح اینکه این نرم افزار به زبان فارسی طراحی شده است.
اسپرینکلر
قیمت نرم افزار فقط 2هزار تومان
برای خرید به لینک زیر مراجعه فرمایید.