سایت جامع آتش نشانی ایرانNFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانیNational Fire and Safety Service Iran

سایت جامع آتش نشانی ایرانNFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانیNational Fire and Safety Service Iran

سایت جامع آتش نشانی ایرانNFSI
تبلیغات /اسپانسر
لوگو ساماندهی محتوای فضای مجازی
logo-samandehi
بایگانی
پیوندها

کاردانی آتش نشانی :

1- آسیب شناسی حوادث 

2- مواد خطرناک۱

3- مواد خطرناک۲

4- رفتار شناسی حریق

5- سیستم های اعلام و اطفای حریق

6-مبانی حریق و خاموش کننده دستی

7- اصول پیشگیری از حریق و حوادث

کارشناسی آتش نشانی:

1- اصول بررسی علل حریق وحوادث 

2- اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق 

3- اصول و مقررات ایمنی در انبارداری 

4- سیستم های اعلام و اطفای حریق 

5- ضوابط و مقررات و استانداردهای ایمنی درتصرفات 

6- طراحی سیستم های اطفای حریق 

7- طراحی سیستم های اعلام حریق 

8- مدیریت ایمنی در آتش نشانی 

9- ضوابط و مقررات ایمنی در صنعت