جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

آموزش عمومی

 

دریافت فایل کتاب آتش نشان داوطلب


آشنایی با درب های ضد حریق -قسمت اول

آشنایی با درب های ضد حریق -قسمت دوم

نحوه تماس با سازمان آتش  نشانی در زمان وقوع حوادث 
 

نحوه کار با خاموش کننده دستی پودری (کپسول آتش نشانی)

شماره 125 را به خاطر بسپاریم