سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

آزمایش خاموش کننده اتوماتیک پودری ثابت 5 کیلوگرمی

  • ۱۳۹۵

آزمایش فعال شدن اسپرینکلر در آتش سوزی انبار باتری

  • ۱۶۱۲

آزمایش مقیاس بزرگ آتش سوزی نما

  • ۱۷۵۰
تصویری از یک آتش سوزی واقعی نما 
 

انجام آزمایش آتش سوزی نما بر اساس استاندارد  BS 8414 در آزمایشگاه Warringtonfire 

انجام آزمایش آتش سوزی نما بر اساس استاندارد  BS 8414 , LPS1581
 در آزمایشگاه BRE-LPCB