سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

آمار مرگ های ناشی از سوختگی در شش ماهه نخست سال 1398

  • ۷۴۴

مرکز آمار آتش سوزی سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

آمار مرگ های ناشی از سوختگی در شش ماهه نخست سال 1398 

آمار سوختگی

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 7 :1398

  • ۸۴۱

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 6 :1398

  • ۹۴۲

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 5 :1398

  • ۸۲۵

اثر دودکشی

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 4 :1398

  • ۸۶۲

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 3 :1398

  • ۸۲۵

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 2 :1398

  • ۹۹۱

ایمنی حریق در کارگاه ( استعمال دخانیات)

  • ۹۴۶

آیا می دانستید حدود 14 درصد از آتش سوزی ها در کارگاه ها (محل کار) بر اثر استعمال دخانیات می باشد.

بر اساس ماده 111 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها ، استعمال دخانیات و روشن کردن و همراه داشتن کبریت و فندک و هر گونه اشیا مولد شعله و جرقه در کلیه نقاطی که در آنها مواد قابل احتراق ، مواد سریع الاشتعال یا مواد قابل انفجار نگهداری و یا بکار برده می شود ممنوع می باشد.