جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

تدوین الگوی بازاریابی اجتماعی ازطریق ورزش در سازمان آتش نشانی، رویکرد آمیخته

  • ۳۷۳

تدوین الگوی بازاریابی اجتماعی ازطریق ورزش در سازمان آتش نشانی، رویکرد آمیخته

 کارشناسی ارشد
 1401
 رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش
 پدیدآور: رسول فتحیان استاد راهنما: ابوالفضل بجانی
 موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان، گروه علوم ورزشی
چکیده :

هدف این پژوهش، تدوین الگوی بازاریابی اجتماعی از طریق ورزش در سازمان آتش نشانی می‌باشد. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) بوده و در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک (استراوس و کوربین) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است و همچنین در بخشی کمی جهت بررسی آزمون فرضیات و تاثیر عوامل استخراج شده بر پدیده مورد بررسی، از معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار (AMOS) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید تربیت بدنی شهر تبریز و مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش شهرداری و سازمان آتش نشانی تبریز و اعضا و کارکنان سازمان آتش نشانی تبریز می باشد. جهت تعیین نمونه آماری تحقیق در بخش کمی از 15 نفر از متخصصان و مدیران و اساتید جامعه آماری به صورت نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی 242 نفر از جامعه آماری تحقیق به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. روایی این پژوهش با استفاده از تکنیک بازبینی اعضاء توسط متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی تحقیق هم با استفاده از ضریب توافق درون موضوعی 89% به دست آمد. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به کمک ادبیات تحقیق کدگذاری شدند. کدگذاری داده ها طی سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول یعنی کدگذاری باز، 93 کد و در مرحله کدگذاری محوری، 15 مقوله بدست آمد، در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، 15 مقوله محوری در قالب 5 مقولهی مدل نظام مند استراوس و کوربین جاسازی شدند. در مدل بدست آمده از تحقیق، بازاریابی اجتماعی به عنوان پدیده محوری تحقیق در نظر گرفته شده است. توسعه این پدیده در اثر عوامل علّی (فردی و اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای (بسترسازی فرهنگی و ساختاری) و شرایط مداخله گر (محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی) رخ می دهد. همچنین راهبردهای پیشنهادی این مدل در قالب ساختاری، فرهنگی، مالی - تجهیزاتی و آموزشی ارائه شده و در نهایت پیامدها و نتایج حاصل از الگوی بازاریابی اجتماعی از طریق ورزش در سازمان آتش نشانی در سه مقوله ی اقتصادی، اجتماعی و ورزشی طبقه بندی شدند. همچنین در بخش کمی یافته ها نشان داد که شاخص برازش RMSEA در خروجی گرافیکی ایموس، 051/0 گزارش شد که نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش در تحلیل عاملی می باشد. همچنین همه فرضیات تحقیق (تاثیر عوامل علّی بر پدیده محوری، تاثیر عوامل زمینهای بر راهبردها، تاثیر عوامل مداخله گر بر راهبردها، تاثیر پدیده محوری بر راهبردها و تاثیر راهبردها بر پیامدها) تاثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین سازمان آتشنشانی شهر تبریز با رفع موانع ساختاری، ایجاد گردش مالی و سودآوری از طریق بازاریابی اجتماعی، برطرف شدن نیازهای اجتماعی، افزایش بهره وری و افزایش بازار ورزش و فعالتر شدن منابع انسانی در ورزش سازمان آتش نشانی گامهای موثری را بردارند.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی