سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

پایان نامه و مقاله

مقالات علمی و پژوهشی ایمنی و آتش نشانی

 Evacuation-Based Design of Urban Regions for Earthquake Disaster

Fire Structural Response of the Plasco Building: A Preliminary Investigation Report

A Risk Index for Mitigating Earthquake Damage in Urban Structures

Risk Mitigation of Post-Earthquake Fire in Urban Buildings

Behaviour of concrete structures in fire

Sensor assisted fire fighting

Large-scale pool fires

Structural behaviour during a vertically travelling fire

Fire safety design for tall buildings

A review of sociological issues in fire safety regulation

پایان نامه ها ایمنی و آتش نشانی
تعیین مهمترین عوامل موثر بر گسترش حریق و پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی در جنگلها و مراتع
ارزیابی قابلیت خنک کاری سیستم مه آب فوق ریز در محیطهای بسته
ارزیابی استعداد آتش‌سوزی و کیفیت فرآیند اطفاء حریق در جنگل‌ها با استفاده از سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی مطالعه موردی جنگل‌های شهرستان مریوان

بررسی اثر آتش‌سوزی روی پوشش گیاهی زیرآشکوب و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در جنگلهای استان گیلان (مطالعه موردی: منطقه سراوان)

طراحی سیستم تهویه تونل ملت و شبیه‌سازی آتش به کمک نرم‌افزار Fluent

ارزیابی احتمال وقوع و ریسک آتش‌سوزی در اراضی طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
توصیف وضعیت ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص‌های قلبی- تنفسی آتش‌نشانان
طراحی سیستم مدیریت ریسک حریق در ساختمان‌ها با رویکرد شبکه‌های بیزین
تشخیص آتش با استفاده از روشهای هوش محاسباتی
پهنه‌بندی خطر حریق در منطقه حفاظت شده قرخود