جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

نرم افزار محاسبات اسپرینکلر

  • ۲۴۹۱

نرم افزار اکسل محاسبات تعداد اسپرینکلر ، حجم مخزن و دبی مورد نیاز جهت سیستم اطفای حریق اتوماتیک اسپرینکلر بر اساس الزامات NFPA13

توضیح اینکه این نرم افزار به زبان فارسی طراحی شده است. پس از واریز هزینه 10000 تومان نرم افزار برایتان ایمیل می گردد.
لطفا برای دریافت نرم افزار در صفحه پرداخت آنلاین ایمیل صحیح وارد نمایید.
اسپرینکلر
 
برای خرید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

پرداخت آنلاین