محل تبلیغات شما ...برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

فاصله ایمن از تجهیزات گرمایشی

  • ۱۰۴

ایمنی در زمستان

حداقل یک متر فاصله از هر نوع وسیله و تجهیزات گرمایشی در جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی