جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

سرفصل درس سیستم های اعلام و اطفای حریق

  • ۳۵۹۶

دریافت جزوه شماره یک

استانداردهای ملی ایران در زمینه سیستم های کشف و اعلام و اطفای حریق

استانداردهای جهانی  در زمینه سیستم های کشف و اعلام و اطفای حریق

 ISO7240 

NFPA72 

BS5839

EN54

NFPA13

NFPA14

NFPA20

NFPA22

آزمایش خاموش کننده اتوماتیک پودری ثابت 5 کیلوگرمی

  • ۲۲۳۶