سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

آشنایی و نگهداری و استفاده از خاموش کننده آتش نشانی

  • ۱۱۷۶

استاندارد ملی خاموش کننده های دستی-ساختار و عملکرد13300

  • ۳۵۲۹

استاندارد ملی آتش نشانی- خاموش کننده های دستی-ساختار و عملکرد

سال تصویب :1389

دریافت استاندارد