سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

ایستگاه آتش نشانی استاندارد

  • ۱۴۶۰

در تصاویر زیر وضعیت یک ایستگاه آتش نشانی استاندارد را مشاهده می نمایید.