سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

سایت جامع آتش نشانی ایران
NFSI

پیوندها

آموزش تخصصی آتش نشانی

کاردانی آتش نشانی

1- آسیب شناسی حوادث 

2- مواد خطرناک۱

3- مواد خطرناک۲

4- رفتار شناسی حریق

5- سیستم های اعلام و اطفای حریق (سرفصل درس و منابع)

6-مبانی حریق و خاموش کننده دستی

7- اصول پیشگیری از حریق و حوادث

             فایل شماره یک          فایل شماره دو       فایل شماره سه   

---------------------------------------------------------------------------------------

کارشناسی آتش نشانی

1- اصول بررسی علل حریق وحوادث 

2- اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق 

3- اصول و مقررات ایمنی در انبارداری 

4- سیستم های اعلام و اطفای حریق (پیش نیاز دانشجویان با مدرک غیر آتش نشانی ) (سرفصل درس و منابع)

5- ضوابط و مقررات و استانداردهای ایمنی درتصرفات 

6- طراحی سیستم های اطفای حریق 

7- طراحی سیستم های اعلام حریق 

8- مدیریت ایمنی در آتش نشانی (برای دریافت جزوه کلیک نمایید)          

9- ضوابط و مقررات ایمنی در صنعت 

10- حفاظت صنعتی

11-آموزش های امدادی در آتش نشانی

  خلاصه کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (جلد اول : روشها و فنون تدریس)   فایل خلاصه