سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه خدمات ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی حریق و مدیریت ایمنی حریق در ایران
حساب رسمی جامع آتش نشانی ایران را در اینستاگرام دنبال کنید
تبلیغات /اسپانسر
سایت سازمان های آتش نشانی
سایت های معتبر علمی
جستجودر اين وب
در كل اينترنت

آموزش تخصصی آتش نشانی

کاردانی آتش نشانی

1- آسیب شناسی حوادث 

2- مواد خطرناک۱

3- مواد خطرناک۲

4- رفتار شناسی حریق

5- سیستم های اعلام و اطفای حریق

6-مبانی حریق و خاموش کننده دستی

7- اصول پیشگیری از حریق و حوادث

کارشناسی آتش نشانی

1- اصول بررسی علل حریق وحوادث 

2- اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق 

3- اصول و مقررات ایمنی در انبارداری 

4- سیستم های اعلام و اطفای حریق 

5- ضوابط و مقررات و استانداردهای ایمنی درتصرفات 

6- طراحی سیستم های اطفای حریق 

7- طراحی سیستم های اعلام حریق 

8- مدیریت ایمنی در آتش نشانی 

9- ضوابط و مقررات ایمنی در صنعت 

10- حفاظت صنعتی

- کارکلاسی شماره یک

- کارکلاسی شماره دو

-جزوه درس حفاظت صنعتی (1397-1398)