سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

حمایت از ما

حمایت مالی از ما:

اگر دوست دارید می‌توانید NFSI را در این راه یاری نمایید و با حمایت مالی ( هرچند کوچک ) سهمی در ادامه راه NFSI داشته باشید .

برای حمایت مالی از ما بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

در جهت توسعه و ارتقاء مطالب سایت جامع آتش نشانی می توانید به هر مقدار که برایتان امکان پذیر می باشد از ما حمایت مالی داشته باشید. منابع مالی جمع آوری شده در جهت تولید محتوای آموزشی ویژه آتش نشانان حرفه ای ، آتش نشانان داوطلب و همه افراد جامعه هزینه خواهد شد.