سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه خدمات ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی حریق و مدیریت ایمنی حریق در ایران
طبقه بندی موضوعیدر اين وب
در كل اينترنت

برخی از کارشناسان ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری دوره دوم در کنار استاد گرامی جناب آقای دکتر بهروز بهنام  یکی از متخصصین و اساتید مطرح مهندسی حریق در ایران و جهان 

...............................................................

محمدرضا مرشددوست 

...............................................................

سید محسن میر طباطبایی

...............................................................

محمد خوشرو 

...............................................................

 

 قربان حسین زاده 

...............................................................

روح الله معصوم

...............................................................

 حمیدرضا شاهملکی

...............................................................

بهنام زردوست

...............................................................

جعفر شکرانه مهربانی

...............................................................

مرتضی فعلی 

...............................................................

رضا درودیان

...............................................................

عباس قاسمی

...............................................................

مهدی محمدی

...............................................................

سعید نوری خصال

...............................................................

غلامرضا روستازاده 

...............................................................

حسین سمرقندی 

...............................................................

علیرضا وثوقی

...............................................................

غلامرضا اسدی خرم دره 

...............................................................

محمد رضا پرستاری نیک 

...............................................................

 

حامد حیدری

https://www.linkedin.com/in/hamedheydari